Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM644
Název záměru: Novostavba/Neubau MAN - TRUCK & BUS CENTER Brno - Rousínov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovRousínovRousínov u Vyškova
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznamovatel: MAN užitková vozidla Česká republika spol. s r.o., Obchodní 120, 251 70 Čestlice
IČO oznamovatele: 46965904
Datum a čas posledních úprav: 07.08.2008 10:55
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: JHM644_oznameni.pdf (9854 kB) - 14.07.2008 12:32:15
Informace o oznámení: JHM644_infOznam.doc (59 kB) - 14.07.2008 12:32:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.08.2008
Závěry zjišťovacího řízení: JHM644_zjistovaci.doc (70 kB) - 07.08.2008 09:55:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýVyškovMěstský úřad Rousínov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: