Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM654
Název záměru: Výrobní areál - ITAB SHOP CONCEPT CZ, LINKA POVRCHOVÉ ÚPRAVY II
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoBoskoviceBoskovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.10.2008 13:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ITAB Shop Concept CZ, a.s., Chrudichromská 19, 680 01 Boskovice
IČ oznamovatele: 25568663
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: JHM654_oznameni.pdf (12780 kB) - 03.09.2008 07:23:16
Informace o oznámení: JHM654_infOznam.doc (53 kB) - 03.09.2008 07:23:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.10.2008
Závěry zjišťovacího řízení: JHM654_zjistovaci.doc (64 kB) - 03.10.2008 12:20:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: