Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM687
Název záměru: Plán přípravy, otvírky a dobývání v DP Vracov a DP Strážnice-Přívoz
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínBzenecBzenec
Jihomoravský krajHodonínVracovVracov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.03.2009 14:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TVARBET MORAVIA, a.s., Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín
IČ oznamovatele: 13690558
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: JHM687_oznameni.pdf (2003 kB) - 25.11.2008 15:24:17
Informace o oznámení: JHM687_infOznam.doc (48 kB) - 25.11.2008 15:24:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2009
Závěry zjišťovacího řízení: JHM687_zjistovaci.doc (59 kB) - 02.03.2009 14:29:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: