Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM802
Název záměru: Revitalizace výrobního areálu Lipov, k.ú. Lipov, okr. Hodonín
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínLipovLipov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.02.2010 09:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RUBE OIL,s. r.o. Horní Loděnice 1, 783 05 Horní Loděnice
IČO oznamovatele: 27774198
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Skoumal Zdeněk Ing.
Text oznámení záměru: JHM802_oznameni.zip (5299 kB) - 08.01.2010 13:40:35
Informace o oznámení: JHM802_infOznam.pdf (101 kB) - 08.01.2010 13:40:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM802_zjistovaci.pdf (165 kB) - 08.02.2010 09:52:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: