Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM806
Název záměru: Zemědělská bioplynová stanice Hroznová Lhota výstavba a uvedení do provozu
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínHroznová LhotaHroznová Lhota
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2011 11:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ROLNICKÁ a.s. Hroznová Lhota, Hroznová Lhota 410, 696 63 Hroznová Lhota
IČ oznamovatele: 65278941
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHM806_oznameni.doc (46892 kB) - 02.02.2010 08:18:30
Informace o oznámení: JHM806_infOznam.doc (59 kB) - 02.02.2010 08:18:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2010
Závěry zjišťovacího řízení: JHM806_zjistovaci.doc (91 kB) - 01.11.2010 07:58:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM806_dokumentace.pdf (6123 kB) - 16.06.2011 08:19:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM806_infDokumentace.doc (57 kB) - 16.06.2011 08:19:11
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.10.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM806_posudek.zip (4660 kB) - 14.10.2011 11:09:07
Informace o posudku: JHM806_infPosudek.doc (59 kB) - 14.10.2011 11:09:07
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM806_inf1VP.doc (55 kB) - 26.10.2011 14:05:25
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM806_zapis1VP.doc (101 kB) - 08.12.2011 09:32:26
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM806_zaveryStan.pdf (177 kB) - 21.12.2011 11:50:52
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: