Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM844
Název záměru: Bioplynová stanice Slavkov u Brna
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovSlavkov u BrnaSlavkov u Brna
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.08.2010 13:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Goodwill Property Investment, a.s. Středová 1, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 28263804
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM844_oznameni.pdf (14536 kB) - 07.07.2010 15:04:14
Informace o oznámení: JHM844_infOznam.pdf (105 kB) - 07.07.2010 15:04:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2010
Závěry zjišťovacího řízení: JHM844_zjistovaci.pdf (140 kB) - 09.08.2010 11:59:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: