Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM845
Název záměru: Bioplynová stanice Uherčice-Velké Němčice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavVelké NěmčiceVelké Němčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.08.2010 09:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Goodwill Property Investment, a.s., Středová 1, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 28263804
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: JHM845_oznameni.pdf (13360 kB) - 16.07.2010 07:41:38
Informace o oznámení: JHM845_infOznam.pdf (119 kB) - 16.07.2010 07:41:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.08.2010
Závěry zjišťovacího řízení: JHM845_zjistovaci.pdf (867 kB) - 18.08.2010 08:02:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: