Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM897
Název záměru: Stavební úpravy stájí pro skot Velké Němčice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavVelké NěmčiceVelké Němčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.05.2011 09:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEMOS a.s.
IČ oznamovatele: 63470381
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHM897_oznameni.pdf (1829 kB) - 15.04.2011 09:02:52
Informace o oznámení: JHM897_infOznam.doc (62 kB) - 15.04.2011 09:02:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.05.2011
Závěry zjišťovacího řízení: JHM897_zjistovaci.doc (91 kB) - 17.05.2011 08:20:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: