Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM898
Název záměru: Polyfunkční dům - Brno Koliště, Vlhká
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoZábrdovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.05.2011 09:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: K + Vlhká s.r.o., Jugoslávská 1006/26, 741 01 Nový Jíčín
IČ oznamovatele: 27791483
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.04.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM898_oznameni.doc (13372 kB) - 20.04.2011 09:10:58
Informace o oznámení: JHM898_infOznam.pdf (134 kB) - 20.04.2011 09:10:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.05.2011
Závěry zjišťovacího řízení: JHM898_zjistovaci.pdf (153 kB) - 20.05.2011 08:25:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: