Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM919
Název záměru: VGP PARK BRNO, k.ú. Rajhrad, okr. Brno-venkov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovRajhradRajhrad
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2011 14:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VGP CZ V., a.s., Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou
IČ oznamovatele: 28736842
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM919_oznameni.pdf (13181 kB) - 08.07.2011 12:00:38
Informace o oznámení: JHM919_infOznam.doc (54 kB) - 08.07.2011 12:00:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2011
Závěry zjišťovacího řízení: JHM919_zjistovaci.doc (75 kB) - 15.08.2011 13:40:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: