Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM997
Název záměru: Modernizace farmy chovu skotu Jevišovice
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoJevišoviceJevišovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2012 13:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO Jevišovice, a.s., Jevišovice 102, 671 53 Jevišovice
IČ oznamovatele: 49455958
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 14.06.2012
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHM997_oznameni.zip (4602 kB) - 25.05.2012 09:31:29
Informace o oznámení: JHM997_infOznam.pdf (78 kB) - 25.05.2012 09:31:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHM997_zjistovaci.pdf (97 kB) - 26.06.2012 12:45:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýZnojmoObecní úřad Jevišovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: