Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK076
Název záměru: Větrný park Jindřichovice - Stará
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajSokolovJindřichoviceStará
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.01.2008 13:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Windenergie s.r.o., Revoluční 36/2, Chomutov
IČ oznamovatele: 26340381
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obst Petr RNDr.
Text oznámení záměru: KVK076_oznameni.pdf (2748 kB) - 08.09.2006 09:36:18
Informace o oznámení: KVK076_infOznam.doc (45 kB) - 08.09.2006 09:36:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: KVK076_zjistovaci.doc (56 kB) - 26.10.2006 10:20:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obst Petr RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: KVK076_dokumentace.pdf (2755 kB) - 18.06.2007 09:50:44
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: KVK076_infDokumentace.doc (48 kB) - 18.06.2007 09:50:02
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Křivanec Jan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.10.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: KVK076_posudek.doc (187 kB) - 17.10.2007 13:51:10
Informace o posudku: KVK076_infPosudek.doc (48 kB) - 18.10.2007 12:27:45
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
24.10.2007
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
KVK076_inf1VP.doc (46 kB) - 24.10.2007 09:21:14
Zápis z 1. veřejného projednání: KVK076_zapis1VP.doc (61 kB) - 29.11.2007 14:39:18
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: KVK076_zaveryStan.doc (78 kB) - 09.01.2008 13:43:16
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KarlovarskýSokolovMěstský úřad Kraslice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: