Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK364
Název záměru: Vybudování mobilní betonárny MB 1T v Aši
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajCheb
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2008 10:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Prefa Beton Cheb s.r.o., Podhradská 7, 350 02 Cheb
IČ oznamovatele: 49791656
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Peták Petr RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: KVK364_oznameni.zip (5313 kB) - 30.10.2008 09:01:19
Informace o oznámení: KVK364_infOznam.doc (49 kB) - 30.10.2008 09:00:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2008
Závěry zjišťovacího řízení: KVK364_zjistovaci.doc (67 kB) - 02.12.2008 10:55:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: