Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK415
Název záměru: Turistické využití levého břehu Ohře
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6;II/10.8;II/10.13
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebChebCheb
Karlovarský krajChebChebSkalka u Chebu
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Oznamovatel: MISOT s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 507, 350 02 Cheb
IČO oznamovatele: 26342626
Datum a čas posledních úprav: 20.08.2010 13:45
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: KVK415_oznameni.zip (8545 kB) - 23.07.2010 07:07:27
Informace o oznámení: KVK415_infOznam.doc (51 kB) - 23.07.2010 11:52:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2010
Závěry zjišťovacího řízení: KVK415_zjistovaci.doc (68 kB) - 20.08.2010 12:44:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: