Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK417
Název záměru: Silnice III/20811 modernizace silnice – dopravní napojení letiště Karlovy Vary, úsek 1,080 – R6
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: KVK417_duvodyUkonceni.doc (57 kB) - 06.12.2017 14:39:12
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryKarlovy VaryOlšová Vrata
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.12.2017 14:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
IČ oznamovatele: 70947023
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: KVK417_oznameni.doc (11178 kB) - 14.09.2010 13:17:42
Informace o oznámení: KVK417_infOznam.doc (52 kB) - 20.09.2010 12:18:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.10.2010
Závěry zjišťovacího řízení: KVK417_zjistovaci.doc (63 kB) - 22.10.2010 08:53:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: