Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK456
Název záměru: VTE Krásné Údolí
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: KVK456_duvodyUkonceni.doc (49 kB) - 14.10.2013 17:15:15
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryKrásné ÚdolíKrásné Údolí
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.10.2013 17:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VTE Krásné Údolí s.r.o., Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary
IČ oznamovatele: 22774726
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obst Petr RNDr.
Text oznámení záměru: KVK456_oznameni.zip (65050 kB) - 02.10.2012 10:09:29
Informace o oznámení: KVK456_infOznam.doc (47 kB) - 04.10.2012 13:27:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: KVK456_zjistovaci.zip (2219 kB) - 03.11.2012 11:36:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obst Petr RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 11.03.2013
Text dokumentace: KVK456_dokumentace.zip (39240 kB) - 07.02.2013 09:56:15
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Martiš Miroslav doc., RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 21.10.2013
Text posudku: KVK456_posudek.pdf (261 kB) - 18.09.2013 09:39:05
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: