Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK458
Název záměru: ZEVO - Závod na energetické využití odpadu - Cheb
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebChebCheb
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Oznamovatel: TEREA Cheb s.r.o.
IČO oznamovatele: 63507871
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2016 15:58
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 16.12.2012
Zpracovatel oznámení: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: KVK458_oznameni.pdf (2828 kB) - 23.11.2012 07:58:18
Informace o oznámení: KVK458_infOznam.doc (47 kB) - 26.11.2012 15:47:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: KVK458_zjistovaci.zip (7048 kB) - 23.04.2013 07:45:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 14.06.2013
Text dokumentace: KVK458_dokumentace.pdf (8672 kB) - 14.05.2013 11:10:46
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy dokumentace ZEVO Cheb
KVK458_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (93979 kB) - 14.05.2013 11:10:46
Informace o dokumentaci: KVK458_infDokumentace.doc (49 kB) - 15.05.2013 14:37:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 12.12.2013
Text posudku: KVK458_posudek.zip (36117 kB) - 12.11.2013 11:03:06
Informace o posudku: KVK458_infPosudek.doc (51 kB) - 12.11.2013 11:03:06
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
04.12.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
KVK458_inf1VP.pdf (86 kB) - 04.12.2013 10:19:36
Zápis z 1. veřejného projednání: KVK458_zapis1VP.doc (118 kB) - 20.12.2013 16:33:19
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: KVK458_zaveryStan.zip (366 kB) - 03.02.2016 15:58:07
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: