Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK471
Název záměru: Skládka Činov - biodegradační plocha
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryHradištěBražec u Hradiště
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.06.2014 10:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 49356089
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 20.05.2014
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: KVK471_oznameni.pdf (1369 kB) - 30.04.2014 10:33:41
Informace o oznámení: KVK471_infOznam.doc (50 kB) - 07.05.2014 13:05:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.06.2014
Závěry zjišťovacího řízení: KVK471_zjistovaci.zip (1808 kB) - 03.06.2014 10:03:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK471_infZjistovaci.doc (48 kB) - 03.06.2014 10:03:18
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: