Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK473
Název záměru: Zvýšení kapacity parkovišť na letišti Karlovy Vary - II. etapa
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryKarlovy VaryOlšová Vrata
Karlovarský krajKarlovy VaryKolováKolová
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.07.2014 13:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Letiště Karlovy Vary s. r. o.
IČ oznamovatele: 26367858
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 14.07.2014
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: KVK473_oznameni.zip (10088 kB) - 03.07.2014 11:05:28
Informace o oznámení: KVK473_infOznam.doc (48 kB) - 24.06.2014 12:45:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2014
Závěry zjišťovacího řízení: KVK473_zjistovaci.zip (1969 kB) - 23.07.2014 13:22:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK473_infZjistovaci.doc (49 kB) - 23.07.2014 13:22:46
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: