Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK476
Název záměru: Vestavba lakovacího boxu do stávající prům. haly
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajSokolovKrálovské PoříčíKrálovské Poříčí
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.08.2014 15:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Důlní strojírenská společnost, spol. s r. o., Luční 227, 356 01 Královské Poříčí
IČ oznamovatele: 49196596
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 04.08.2014
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: KVK476_oznameni.zip (25454 kB) - 15.07.2014 11:10:27
Informace o oznámení: KVK476_infOznam.doc (50 kB) - 15.07.2014 13:57:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2014
Závěry zjišťovacího řízení: KVK476_zjistovaci.zip (1440 kB) - 05.08.2014 15:08:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK476_infZjistovaci.doc (48 kB) - 05.08.2014 15:08:55
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KarlovarskýSokolovMěstský úřad Sokolov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: