Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK477
Název záměru: Úprava silnice I/20 Bečov nad Teplou (km 21,35-22,83)
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryBečov nad TeplouBečov nad Teplou
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.08.2014 08:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 14.08.2014
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: KVK477_oznameni.pdf (4674 kB) - 25.07.2014 09:12:37
Informace o oznámení: KVK477_infOznam.doc (48 kB) - 25.07.2014 12:22:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.08.2014
Závěry zjišťovacího řízení: KVK477_zjistovaci.doc (72 kB) - 26.08.2014 08:42:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK477_infZjistovaci.doc (48 kB) - 26.08.2014 08:42:03
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KarlovarskýKarlovy VaryMagistrát města Karlovy Vary
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: