Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK481
Název záměru: Parkoviště nad 100 míst, k. ú. Pomezí nad Ohří
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebPomezí nad OhříPomezí nad Ohří
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Oznamovatel: European Data Project s. r. o., Komořany 146, 683 01 Komořany
IČO oznamovatele: 61063517
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2014 15:34
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 21.09.2014
Zpracovatel oznámení: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: KVK481_oznameni.zip (6667 kB) - 30.09.2014 14:19:48
Informace o oznámení: KVK481_infOznam.doc (50 kB) - 01.09.2014 14:52:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2014
Závěry zjišťovacího řízení: KVK481_zjistovaci.zip (1905 kB) - 01.10.2014 15:34:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK481_infZjistovaci.doc (48 kB) - 01.10.2014 15:34:48
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: