Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK485
Název záměru: ČOV Karlovy Vary - sušení kalu
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.9;II/10.1;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryKarlovy VaryDrahovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2014 15:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Studenstká 328/64, 360 07 Karlovy Vary, zastoupeno na základě plné moci společností Vodohospodářský podnik a. s., Pražská 14, 303 02 Plzeň
IČ oznamovatele: 47700521
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 04.12.2014
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: KVK485_oznameni.zip (6911 kB) - 18.11.2014 10:36:37
Informace o oznámení: KVK485_infOznam.doc (52 kB) - 18.11.2014 10:36:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: KVK485_zjistovaci.zip (2305 kB) - 22.12.2014 15:00:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK485_infZjistovaci.doc (49 kB) - 22.12.2014 15:00:10
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: