Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK486
Název záměru: Průmyslový park Aš (lokalita N1 Za Nádražím)
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajCheb
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.12.2014 08:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Roofs Development s. r. o., Pražská 55, 254 01 Jílové u Prahy
IČ oznamovatele: 27618862
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 17.12.2014
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: KVK486_oznameni.zip (7965 kB) - 26.11.2014 17:01:22
Informace o oznámení: KVK486_infOznam.doc (32 kB) - 27.11.2014 10:22:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: KVK486_zjistovaci.zip (2710 kB) - 31.12.2014 08:40:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK486_infZjistovaci.doc (49 kB) - 31.12.2014 08:40:41
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: