Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK496
Název záměru: Průmyslový park ACCOLADE Cheb SO 01 / industrial zone ACCOLADE Cheb SO 01
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2;II/4.3;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebChebHradiště u Chebu
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.10.2015 09:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Accolade s. r. o., Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8 zastoupena na základě plné moci společností RotaGroup s. r. o., Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 27851371
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 22.09.2015
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: KVK496_oznameni.zip (10248 kB) - 02.09.2015 14:08:16
Informace o oznámení: KVK496_infOznam.doc (52 kB) - 02.09.2015 14:08:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.10.2015
Datum nabytí právní moci: 10.11.2015
Závěry zjišťovacího řízení: KVK496_zjistovaci.zip (1554 kB) - 12.10.2015 09:27:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: