Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK520
Název záměru: Novostavba výrobní, skladové a administrativní haly v k. ú. Tisová u Sokolova
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajSokolovBřezováTisová u Sokolova
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.05.2017 11:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sokolovksá uhelná, právní nástupce, a. s.
IČ oznamovatele: 26348349
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.04.2017
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: KVK520_oznameni.zip (13752 kB) - 07.04.2017 10:40:10
Informace o oznámení: KVK520_infOznam.pdf (62 kB) - 07.04.2017 10:40:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.05.2017
Datum nabytí právní moci: 06.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: KVK520_zjistovaci.zip (1641 kB) - 05.05.2017 11:43:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK520_infZjistovaci.doc (43 kB) - 05.05.2017 11:43:47
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: