Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK521
Název záměru: Panattoni park Cheb Jih
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebChebCheb
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.02.2018 09:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Accolade CZ XXXI, s.r.o., člen koncernu, Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 05593204, zastoupena na základě plné moci společností RotaGroup s. r. o., Na nivách 956/2, Michle, 141 00 Praha 4, IČO: 27967344
IČ oznamovatele: 05593204
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 14.08.2017
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: KVK521_oznameni.zip (17890 kB) - 25.07.2017 09:25:34
Informace o oznámení: KVK521_infOznam.doc (53 kB) - 25.07.2017 09:24:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2017
Datum nabytí právní moci: 26.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: KVK521_zjistovaci.zip (2052 kB) - 08.12.2017 09:35:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK521_infZjistovaci.doc (43 kB) - 08.02.2018 09:05:46
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: