Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK522
Název záměru: Vodní nádrž Kraslice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajSokolovKrasliceKraslice
Karlovarský krajSokolovStříbrnáStříbrná
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.09.2019 15:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s. r. o.
IČ oznamovatele: 25241800
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.09.2017
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: KVK522_oznameni.zip (10829 kB) - 28.08.2017 10:24:01
Informace o oznámení: KVK522_infOznam.pdf (63 kB) - 28.08.2017 10:24:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: KVK522_zjistovaci.zip (1872 kB) - 27.09.2017 12:42:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK522_infZjistovaci.doc (44 kB) - 27.09.2017 12:42:12
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Růžička Jaroslav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 05.06.2019
Text dokumentace: KVK522_dokumentace.pdf (931 kB) - 03.05.2019 09:10:39
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy
KVK522_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (16725 kB) - 03.05.2019 09:10:39
Informace o dokumentaci: KVK522_infDokumentace.pdf (253 kB) - 13.05.2019 13:30:54
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bílek Dalibor RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: KVK522_posudek.pdf (1750 kB) - 04.09.2019 09:52:27
Informace o posudku: KVK522_infPosudek.pdf (236 kB) - 04.09.2019 10:03:09
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
30.09.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: KVK522_zaveryStan.pdf (180 kB) - 30.09.2019 15:51:48
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: