Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK523
Název záměru: Rozšíření a modernizace Skiareálu Klínovec. Areál Jáchymovská. Rozšíření sjezdové tratě (lesní cesty)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryJáchymovJáchymov
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2017 13:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SKIAREÁL KLÍNOVEC s. r. o.
IČ oznamovatele: 43227317
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 02.10.2017
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: KVK523_oznameni.zip (11903 kB) - 11.09.2017 09:27:36
Informace o oznámení: KVK523_infOznam.pdf (67 kB) - 11.09.2017 09:27:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.10.2017
Datum nabytí právní moci: 23.11.2017
Závěry zjišťovacího řízení: KVK523_zjistovaci.zip (1801 kB) - 23.10.2017 13:14:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK523_infZjistovaci.doc (43 kB) - 23.10.2017 13:14:19
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: