Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK526
Název záměru: Obalovna živičných směsí Vrbice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/41
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryVrbiceVrbice u Valče
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.04.2018 13:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: COLAS CZ, a.s.
IČ oznamovatele: 26177005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 06.04.2018
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: KVK526_oznameni.zip (11894 kB) - 07.03.2018 07:44:43
Informace o oznámení: KVK526_infOznam.pdf (131 kB) - 07.03.2018 12:24:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2018
Závěry zjišťovacího řízení: KVK526_zjistovaci.zip (1376 kB) - 10.04.2018 13:18:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK526_infZjistovaci.doc (43 kB) - 10.04.2018 13:18:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: