Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK527
Název záměru: Průmyslový park Accolade Cheb SO08
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: KVK527_duvodyUkonceni.pdf (70 kB) - 25.04.2018 07:14:56
Zařazení: II/23;II/86;II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebChebHradiště u Chebu
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.04.2018 07:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Accolade CZ XVI, s.r.o., člen koncernu
IČ oznamovatele: 04677579
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 13.04.2018
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: KVK527_oznameni.zip (16005 kB) - 14.03.2018 07:30:57
Informace o oznámení: KVK527_infOznam.pdf (96 kB) - 14.03.2018 07:30:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2018
Závěry zjišťovacího řízení: KVK527_zjistovaci.zip (891 kB) - 18.04.2018 14:28:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK527_infZjistovaci.doc (43 kB) - 18.04.2018 14:24:40
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: