Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK530
Název záměru: Otročín - stáje
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryOtročínOtročín
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Oznamovatel: FARMA Otročín s. r. o., Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO oznamovatele: 00116262
Datum a čas posledních úprav: 03.07.2018 15:00
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 02.07.2018
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: KVK530_oznameni.zip (9005 kB) - 01.06.2018 10:04:27
Informace o oznámení: KVK530_infOznam.doc (56 kB) - 01.06.2018 10:23:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2018
Závěry zjišťovacího řízení: KVK530_zjistovaci.doc (112 kB) - 03.07.2018 15:00:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK530_infZjistovaci.doc (43 kB) - 03.07.2018 15:00:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KarlovarskýKarlovy VaryMagistrát města Karlovy Vary
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: