Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK543
Název záměru: Průmyslový park Jesenice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebOkrouhláJesenice u Chebu
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.06.2019 07:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Accolade, s. r. o.
IČO oznamovatele: 27851371
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 27.05.2019
Zpracovatel oznámení: Pačesná Daniela RNDr., PhD.
Text oznámení záměru: KVK543_oznameni.zip (82546 kB) - 24.04.2019 08:58:47
Informace o oznámení: KVK543_infOznam.pdf (121 kB) - 26.04.2019 12:39:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.06.2019
Závěry zjišťovacího řízení: KVK543_zjistovaci.zip (1345 kB) - 04.06.2019 08:40:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK543_infZjistovaci.pdf (107 kB) - 05.06.2019 07:48:37
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: