Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK545
Název záměru: Ranagris Sokolov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajSokolovSokolovSokolov
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.09.2019 13:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RANAGRIS a. s., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05563747, zastoupená na základě plné moci: DP Eco-Consult s. r. o., V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové, IČO: 28766300
IČO oznamovatele: 05563747
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 23.08.2019
Zpracovatel oznámení: Pačesná Daniela RNDr., PhD.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: KVK545_oznameni.zip (87865 kB) - 24.07.2019 10:12:38
Informace o oznámení: KVK545_infOznam.doc (58 kB) - 24.07.2019 10:12:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2019
Závěry zjišťovacího řízení: KVK545_zjistovaci.zip (1056 kB) - 09.09.2019 13:10:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK545_infZjistovaci.pdf (107 kB) - 09.09.2019 13:10:39
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: