Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK548
Název záměru: Obalovna živičných směsí Tisová
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/41
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajSokolovBřezováTisová u Sokolova
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.01.2020 09:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: NADACE INGRID WLADUFSENOVÉ a ENVIRCON s.r.o.
IČ oznamovatele: 25967487
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 06.01.2020
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: KVK548_oznameni.zip (80642 kB) - 05.12.2019 15:34:11
Informace o oznámení: KVK548_infOznam.zip (1470 kB) - 21.01.2020 09:40:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2020
Závěry zjišťovacího řízení: KVK548_zjistovaci.pdf (240 kB) - 21.01.2020 09:38:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK548_infZjistovaci.pdf (157 kB) - 21.01.2020 09:38:15
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: