Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK549
Název záměru: Komerční zóna Cheb
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/109;II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebChebCheb
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.02.2020 17:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: IRO-INVEST, a.s
IČ oznamovatele: 26210584
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.12.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 31.01.2020
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: KVK549_oznameni.pdf (52671 kB) - 30.12.2019 15:36:35
Informace o oznámení: KVK549_infOznam.doc (61 kB) - 30.12.2019 15:36:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.02.2020
Závěry zjišťovacího řízení: KVK549_zjistovaci.pdf (777 kB) - 17.02.2020 17:42:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK549_infZjistovaci.pdf (155 kB) - 17.02.2020 17:42:59
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: