Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK553
Název záměru: Farma Odeř – zpopelňovací zařízení živočišných tkání
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/58
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryHroznětínOdeř
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.10.2020 09:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Odeř Agrar k. s.
IČ oznamovatele: 26402637
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 06.10.2020
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: KVK553_oznameni.zip (4545 kB) - 04.09.2020 12:32:54
Informace o oznámení: KVK553_infOznam.pdf (146 kB) - 04.09.2020 12:31:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2020
Závěry zjišťovacího řízení: KVK553_zjistovaci.pdf (193 kB) - 22.10.2020 10:16:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK553_infZjistovaci.zip (1622 kB) - 26.10.2020 09:38:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: