Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK570
Název záměru: Prodejna pro dům a zahradu, Cheb, ul. Ke Hřbitovu, září 2022
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebChebHradiště u Chebu
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.11.2022 11:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DEKINVEST investiční společnost a. s., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha
IČ oznamovatele: 14094568
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 19.10.2022
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: KVK570_oznameni.zip (37406 kB) - 09.11.2022 11:50:49
Informace o oznámení: KVK570_infOznam.pdf (145 kB) - 19.09.2022 14:18:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2022
Závěry zjišťovacího řízení: KVK570_zjistovaci.pdf (228 kB) - 09.11.2022 11:49:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK570_infZjistovaci.zip (671 kB) - 09.11.2022 11:49:56
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: