Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK572
Název záměru: Novostavba multifunkčního resortu, Ul. Selbská, Aš
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/118
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Oznamovatel: Resort Aš s. r. o.
IČO oznamovatele: 06637477
Datum a čas posledních úprav: 16.01.2023 16:59
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 23.12.2022
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: KVK572_oznameni.pdf (29405 kB) - 22.11.2022 12:59:52
Informace o oznámení: KVK572_infOznam.pdf (144 kB) - 22.11.2022 12:59:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2023
Datum nabytí právní moci: 16.02.2023
Závěry zjišťovacího řízení: KVK572_zjistovaci.pdf (234 kB) - 16.01.2023 16:59:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK572_infZjistovaci.zip (1171 kB) - 16.01.2023 16:59:46
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: