Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK577
Název záměru: Stavební parcely v centru obce Tři Sekery
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/108
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebTři SekeryTři Sekery u Kynžvartu
Karlovarský krajChebTři SekeryTři Sekery u Tachova
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.09.2023 09:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Tři Sekery
IČ oznamovatele: 00254304
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 07.04.2023
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: KVK577_oznameni.zip (21245 kB) - 07.03.2023 14:47:39
Informace o oznámení: KVK577_infOznam.pdf (145 kB) - 07.03.2023 14:47:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2023
Datum nabytí právní moci: 25.05.2023
Závěry zjišťovacího řízení: KVK577_zjistovaci.pdf (232 kB) - 24.04.2023 09:46:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK577_infZjistovaci.zip (700 kB) - 24.04.2023 09:46:40
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: