Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK582
Název záměru: Lokalita Květnová - Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Oznámení
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/108
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryOstrovKvětnová
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.08.2023 07:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: General Property X s.r.o., Dubová 248/1, 360 04 Karlovy Vary
IČ oznamovatele: 08167028
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.08.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 20.09.2023
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: KVK582_oznameni.zip (32034 kB) - 21.08.2023 07:21:12
Informace o oznámení: KVK582_infOznam.pdf (157 kB) - 21.08.2023 07:21:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: