Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK110
Název záměru: Farma pro dojnice Příkrý
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyPříkrýPříkrý
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.03.2008 10:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGROCENTRUM JIZERAN a.s., Semily
IČ oznamovatele: 60914351
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: LBK110_oznameni.doc (6624 kB) - 06.09.2005 09:42:36
Informace o oznámení: LBK110_infOznam.rtf (22 kB) - 06.09.2005 09:42:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: LBK110_zjistovaci.rtf (78 kB) - 20.10.2005 12:48:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: LBK110_dokumentace.pdf (4591 kB) - 24.07.2007 06:35:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: LBK110_infDokumentace.rtf (168 kB) - 24.07.2007 06:35:53
Vrácení dokumentace: LBK110_vraceni.doc (75 kB) - 26.10.2007 07:42:59
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: LBK110_posudek.doc (1372 kB) - 10.01.2008 08:02:50
Informace o posudku: LBK110_infPosudek.rtf (311 kB) - 09.01.2008 16:56:31
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
LBK110_inf1VP.rtf (311 kB) - 18.02.2008 14:31:18
Zápis z 1. veřejného projednání: LBK110_zapis1VP.doc (68 kB) - 18.02.2008 14:31:18
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: LBK110_zaveryStan (139 kB) - 07.03.2008 10:14:38
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: