Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK212
Název záměru: Lužická Nisa, Jablonec nad Nisou, Zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajJablonec nad NisouJablonec nad NisouJablonec nad Nisou
Liberecký krajJablonec nad NisouJablonec nad NisouJablonecké Paseky
Liberecký krajJablonec nad NisouJablonec nad NisouMšeno nad Nisou
Liberecký krajJablonec nad NisouJanov nad NisouHraničná nad Nisou
Liberecký krajJablonec nad NisouJanov nad NisouLoučná nad Nisou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.03.2007 09:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Labe s.p.
IČ oznamovatele: 70890005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: LBK212_oznameni.pdf (1183 kB) - 14.02.2007 08:50:53
Informace o oznámení: LBK212_infOznam.rtf (170 kB) - 14.02.2007 08:50:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: LBK212_zjistovaci.doc (83 kB) - 15.03.2007 09:03:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýJablonec nad NisouMěstský úřad Jablonec nad Nisou
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: