Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK275
Název záměru: Lyžařský areál Albrechtice - Křížek 0. Etapa
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajJablonec nad NisouAlbrechtice v Jizerských horáchAlbrechtice v Jizerských horách
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2007 10:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jaroslav Zeman
IČ oznamovatele: 12043974
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Martinovský Václav Ing.
Text oznámení záměru: LBK275_oznameni.doc (9139 kB) - 09.11.2007 08:53:50
Informace o oznámení: LBK275_infOznam.rtf (921 kB) - 09.11.2007 08:53:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.12.2007
Závěry zjišťovacího řízení: LBK275_zjistovaci.rtf (1013 kB) - 14.12.2007 10:35:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýJablonec nad NisouMěstský úřad Tanvald
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: