Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK303
Název záměru: Rozšíření a modernizace živočišné výroby ve Rváčově - ve městě Lomnice nad Popelkou
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyLomnice nad PopelkouRváčov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.09.2008 13:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEOS LOMNICE a.s.
IČ oznamovatele: 25297473
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: LBK303_dokumentace.pdf (1403 kB) - 21.05.2008 11:56:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: LBK303_infDokumentace.rtf (307 kB) - 21.05.2008 11:13:20
Vrácení dokumentace: LBK303_vraceni.doc (73 kB) - 26.06.2008 12:51:58
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: LBK303_posudek.pdf (3946 kB) - 22.07.2008 12:57:09
Informace o posudku: LBK303_infPosudek.rtf (312 kB) - 22.07.2008 12:57:09
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
LBK303_inf1VP.rtf (312 kB) - 22.07.2008 12:58:25
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
24.09.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: LBK303_zaveryStan.doc (134 kB) - 24.09.2008 12:04:37
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: