Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK447
Název záměru: Zemědělská bioplynová stanice Holany
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaHolanyHolany
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.08.2011 11:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BPS Holany s.r.o.
IČ oznamovatele: 28743989
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: LBK447_oznameni.pdf (7697 kB) - 07.07.2011 06:42:16
Informace o oznámení: LBK447_infOznam.rtf (309 kB) - 07.07.2011 06:42:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2011
Závěry zjišťovacího řízení: LBK447_zjistovaci.pdf (893 kB) - 10.08.2011 10:59:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: