Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK461
Název záměru: Rozšíření kapacity výroby - nová hala - Devro s.r.o. Jilemnice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: LBK461_duvodyUkonceni.pdf (401 kB) - 12.01.2012 13:35:31
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyJilemniceHrabačov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2012 13:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Alimoprojekt spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 16189655
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: LBK461_oznameni.zip (61529 kB) - 25.11.2011 12:05:50
Informace o oznámení: LBK461_infOznam.doc (66 kB) - 25.11.2011 12:05:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2011
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: