Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK477
Název záměru: Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada - Turnov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyTurnovTurnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.04.2012 10:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Městská sporotovní Turnov s.r.o.
IČ oznamovatele: 25941640
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 04.04.2012
Zpracovatel oznámení: Martinovský Václav Ing.
Text oznámení záměru: LBK477_oznameni.zip (39643 kB) - 27.03.2012 09:54:24
Informace o oznámení: LBK477_infOznam.pdf (123 kB) - 15.03.2012 09:53:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: LBK477_zjistovaci.docx (65 kB) - 20.04.2012 09:16:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK477_infZjistovaci.pdf (76 kB) - 20.04.2012 09:16:36
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýSemilyMěstský úřad Turnov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: