Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK507
Název záměru: Podniková čerpací stanice PHM INTEGRA v k.ú. Žernov
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyŽernovŽernov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.11.2012 13:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VVISS a.s.
IČ oznamovatele: 48585131
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 07.11.2012
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: LBK507_oznameni.zip (35917 kB) - 18.10.2012 12:44:42
Informace o oznámení: LBK507_infOznam.doc (66 kB) - 18.10.2012 12:44:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2012
Závěry zjišťovacího řízení: LBK507_zjistovaci.pdf (320 kB) - 16.11.2012 13:31:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: