Podlimitní záměry
Kód záměru: LBK514P
Název záměru: Parkoviště v ul. Pobřežní, Jablonec nad Nisou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.03.2018 09:10
Stav: Nepodléhá zjišťovacímu řízení
Zařazení - záměr je podlimitní k bodu: II/10.6
Umístění:
Oznamovatel: Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou
IČO oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vyloučen vliv
Text sdělení: LBK514P_textSdeleni.pdf (258 kB) - 02.03.2018 09:10:03